Lyftkraft i arbetet mot psykisk ohälsa

Insightgap är en digital utbildning som ökar förståelsen om vår psykiska hälsa och förenklar det proaktiva arbetet på er arbetsplats.

En förebyggande insats som når alla

Det är väldigt vanligt att insatser för ökad psykisk hälsa görs först när problem redan har uppstått. 

Insightgaps utbildning har utvecklats av psykologer för att tidigt nå alla medarbetare och ge kunskap om psykisk hälsa, hur vi kan stärka vår motståndskraft och hur vi kan stötta människor i vår närhet.

Några av de kunder som har stärkt sitt proaktiva arbete

Så fungerar det

De flesta insatser som görs runt psykisk hälsa kommer först när problem uppstått. Insightgaps utbildning är en förebyggande insats som når alla medarbetare tidigt.

Enkel utrullning

Färdigt material för att lansera utbildningen och enkel registrering för alla medarbetare.

Effektiv utbildning

Utbildningen kan göras när det passar och tar endast 30 minuter. Upprepas fritt vid behov under ett helt år.

Tydliga resultat

Efter slutförd utbildning får ni en slutrapport som visar effekten av utbildningen.

Tydliga resultat

Utdrag från vår senaste slutrapport:

Ökad förståelse

92%

Andel deltagare som uppger ökad förståelse om hur vi fungerar på insidan

ökad kunskap

99%

Andel deltagare som uppger ökad kunskap om hur olika metoder fungerar och skiljer sig åt

Ökad tilltro

73%

Andel som rapporterar ökad tilltro till sin förmåga att starta ett positivt förändringsarbete

Med positiva effekter

Stärker självledarskap
Ökad medvetenhet
Bättre medarbetarsamtal

Preventiva insatser ger fem gånger värdet av investeringen

Ju tidigare en insats sker och ju fler den når, desto bättre effekt har investeringen. Med ökad effektivitet så bidrar proaktiva insatser till en mer lönsam och hållbar verksamhet och minskat mänskligt lidande.

Källa: Deloitte LLP. Mental health and employers: The case for investment – pandemic and beyond

Förebyggande insatser ger fem gånger värdet av investeringen

Källa: Deloitte LLP. Mental health and employers: The case for investment – pandemic and beyond

Vårt erbjudande

599 kr

per medarbetare

+

5000 kr för uppstart, utrullning och uppföljning med rapport

Insightgaps utbildning är ett snabbt sätt att ge ökad kunskap om begreppet psykisk hälsa, vad som händer när vi mår dåligt och hur vi kan stärka vår motståndskraft mot ohälsa. Läs mer om utbildningen.

Kom igång idagNågra av de kunder som har stärkt sitt proaktiva arbete

Fakta, frågor och svar

Ja, Insightgaps utbildning är baserad på aktuell forskning inom psykologi och förhåller sig till beprövade metoder och strategier. Förutom egen expertis har Insightgap även format ett advisory board bestående av  utomstående experter som har gett sin input och samtycke till utbildningens innehåll. 

Insightgaps utbildning för alla medarbetare kostar 590 kr per medarbetare med en minimidebitering på 5 900 kr (inkl uppstart, utrullning, diskussionsunderlag och resultatrapport).

Utöver den digitala utbildningen för medarbetare kan vi också erbjuda utbildning och föreläsningar för ledare, HR och ledningsgrupp. Kontakta oss om ni önskar förslag på upplägg och prisuppgift. 

När ni köper utbildningen så ingår åtkomst till den och tillhörande övning under ett helt år. Genom detta finns den alltid tillgänglig när behov uppstår.

Insightgaps utbildning är en förebyggande insats som syftar till att höja förståelsen och medvetenheten om psykisk hälsa och ohälsa. Den ger dels en förståelse för hur vi fungerar på insidan men också kunskap om hur olika metoder fungerar. Detta gör att det dels kan bli enklare att föra ett konstruktivt samtal om individers mående, att individer bättre förstår syftet med olika insatser och därmed också lättare kan ta till sig de insatser som erbjuds. 

Utbildningen fokuserar på förståelse och är inte låst till någon viss metod, behandlingsform eller terapi.

Ja, utbildningen har visat sig göra det lättare att lyfta frågor om medarbetares psykiska hälsa och nå konstruktiva samtal gällande stress, oro och andra obekväma känslor. Med en gemensam förståelse och ett gemensamt språk så blir det enklare att resonera om olika hälsofaktorer och särskilja på det som kan kopplas till arbetet och det som inte är arbetsrelaterat. 

Att använda Insightgaps utbildning visar att ni som arbetsgivare gör en aktiv insats för att stärka medarbetarnas motståndskraft mot psykisk ohälsa. Det är också en styrka att alla medarbetare har fått samma grundförståelse för vad psykisk hälsa är. Det bidrar till att skapa en kultur där man kan söka stöd i tid, snarare än att vänta tills ohälsa uppstått.

Ja, en utbildning om psykisk hälsa kan vara till nytta för anställda som redan lider av psykiska hälsoproblem. Utbildningen kan ge dem ökad förståelse för det de upplever och ökad insikt i hur olika verktyg och metoder fungerar. Den kan också bidra genom att skapa ett gemensamt språk runt hälsa och ohälsa. Insightgaps utbildning ska dock ses som en förebyggande insats och ersätter inte psykolgisk behandling. 

Sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige. Bakom de höga sjuktalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora kostnader. Enligt Skandias nya rapport Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar uppgår kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 71 miljarder kronor för 2022.

Siffrorna visar också att samhällskostnaden av psykisk ohälsa gradvis har ökat i Sverige över tid, från 29,2 miljarder kronor år 2015 till 32,6 miljarder under 2022.

Genom att minska alla sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa med en tredjedel skulle vi som samhälle spara hela 10 miljarder kronor.

Källa: https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2023/71-miljarder-notan-for-langre-sjukskrivningar/

Tack för att du vill lyfta samtalet om psykisk hälsa på arbetsplatsen!

Fyll i formuläret så skickar vi metodmaterialet till dig direkt.