Öka kunskapen och starta samtalet om psykisk hälsa.

Med ett nytt sätt att utbilda och samtala om psykisk hälsa gör vi det enkelt att inleda det förebyggande arbetet och kapa kostnaderna för psykisk ohälsa.

Insightgap-modellen:
Snabbt, enkelt och effektivt

Vi har utvecklat Insightgap-modellen, ett visuellt ramverk för att sprida kunskap och göra det lättare att prata om psykisk hälsa. Genom vår visuella modell kan vi rekordsnabbt sprida viktig kunskap till en bredare publik. Modellen har vunnit erkännande på såväl regional som nationell nivå, belönat med SKAPA-priset och SKAPAs accelerationsstipendium. SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris.

Förebyggande utbildning för alla

Det är väldigt vanligt att insatser för ökad psykisk hälsa görs först när problem redan har uppstått. Insightgaps utbildning har utvecklats av psykologer för att tidigt nå alla medarbetare och proaktivt ge kunskap om psykisk hälsa oavsett hälsostatus och position. 

Genom förebyggande arbete kan ni undvika både personligt lidande och göra en klok affär då breda preventiva insatser beräknas ge 5 gånger eller mer av värdet på investeringen*. 

*Källa: Deloitte LPP, Mental health and employers: The case for investment – pandemic and beyond.

För ett bättre samtal

Genom att kombinera utbildning och diskussionsmaterial gör vi det enkelt att lyfta samtalet om psykisk hälsa. Tack vare den gemensamma grundförståelse och språk som vår digitala utbildning ger, blir det lättare att nå konstruktiva samtal och våga beröra det som annars känns svårt. Och när det svåra blir lite lättare att prata om, öppnar det för en mer positiv och stöttande arbetsmiljö.

Med stärkta ledare

Att navigera i psykisk hälsa på arbetsplatsen är en utmaning för många ledare. Många brottas med osäkerhet kring hur de bäst stöttar sina medarbetare utan att fördjupa problemen. Genom riktad utbildning och guidning kan ledare överbrygga denna osäkerhet, och utrustas med konkreta verktyg och strategier för att proaktivt främja en hälsosam arbetsmiljö. En trygg ledning är avgörande för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen, vilket leder till lägre frånvaro, ökat engagemang och en starkare, mer motståndskraftig organisation.

Kom igång

Stärk ert förebyggande arbete med utbildning, diskussionsmaterial och föreläsningar.

Fri resurs

Gratis

Metodmaterial för samtal.

Medarbetare

590 kr per medarbetare

Digital utbildning för alla medarbetare i organisationen.

Ledare

2 200 kr per person

Utbildning för chefer och ledare i proaktivt arbete.

Ta gärna kontakt för föreläsningar, volymrabatter och anpassade utbildningsupplägg. 

Utbildning med tydlig effekt

Sammanställning från våra senaste effektrapporter:

87%

Ökad förståelse om hur vi fungerar på insidan

89%

Ökad kunskap om vad som ger stärkt motståndskraft mot psykisk ohälsa

93%

Ökad kunskap om hur man kan stötta någon i sin närhet

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av ossEller hör av dig direkt till en av våra experter

Joakim Blomqvist

Leg. psykolog, VD

Några av de kunder som har stärkt sitt proaktiva arbete

Fakta, frågor och svar

Ja, Insightgaps utbildning är baserad på aktuell forskning inom psykologi och förhåller sig till beprövade metoder och strategier. Förutom egen expertis har Insightgap även format ett advisory board bestående av  utomstående experter som har gett sin input och samtycke till utbildningens innehåll. 

Insightgaps utbildning för alla medarbetare kostar 590 kr per medarbetare med en minimidebitering på 5 900 kr (inkl uppstart, utrullning, diskussionsunderlag och resultatrapport).

Utöver den digitala utbildningen för medarbetare kan vi också erbjuda utbildning och föreläsningar för ledare, HR och ledningsgrupp. Kontakta oss om ni önskar förslag på upplägg och prisuppgift. 

När ni köper utbildningen så ingår åtkomst till den och tillhörande övning under ett helt år. Genom detta finns den alltid tillgänglig när behov uppstår.

Insightgaps utbildning är en förebyggande insats som syftar till att höja förståelsen och medvetenheten om psykisk hälsa och ohälsa. Den ger dels en förståelse för hur vi fungerar på insidan men också kunskap om hur olika metoder fungerar. Detta gör att det dels kan bli enklare att föra ett konstruktivt samtal om individers mående, att individer bättre förstår syftet med olika insatser och därmed också lättare kan ta till sig de insatser som erbjuds. 

Utbildningen fokuserar på förståelse och är inte låst till någon viss metod, behandlingsform eller terapi.

Ja, utbildningen har visat sig göra det lättare att lyfta frågor om medarbetares psykiska hälsa och nå konstruktiva samtal gällande stress, oro och andra obekväma känslor. Med en gemensam förståelse och ett gemensamt språk så blir det enklare att resonera om olika hälsofaktorer och särskilja på det som kan kopplas till arbetet och det som inte är arbetsrelaterat. 

Att använda Insightgaps utbildning visar att ni som arbetsgivare gör en aktiv insats för att stärka medarbetarnas motståndskraft mot psykisk ohälsa. Det är också en styrka att alla medarbetare har fått samma grundförståelse för vad psykisk hälsa är. Det bidrar till att skapa en kultur där man kan söka stöd i tid, snarare än att vänta tills ohälsa uppstått.

Ja, en utbildning om psykisk hälsa kan vara till nytta för anställda som redan lider av psykiska hälsoproblem. Utbildningen kan ge dem ökad förståelse för det de upplever och ökad insikt i hur olika verktyg och metoder fungerar. Den kan också bidra genom att skapa ett gemensamt språk runt hälsa och ohälsa. Insightgaps utbildning ska dock ses som en förebyggande insats och ersätter inte psykolgisk behandling. 

Sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige. Bakom de höga sjuktalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora kostnader. Enligt Skandias nya rapport Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar uppgår kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 71 miljarder kronor för 2022.

Siffrorna visar också att samhällskostnaden av psykisk ohälsa gradvis har ökat i Sverige över tid, från 29,2 miljarder kronor år 2015 till 32,6 miljarder under 2022.

Genom att minska alla sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa med en tredjedel skulle vi som samhälle spara hela 10 miljarder kronor.

Källa: https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2023/71-miljarder-notan-for-langre-sjukskrivningar/

Tack för att du vill lyfta samtalet om psykisk hälsa på arbetsplatsen!

Fyll i formuläret så skickar vi metodmaterialet till dig direkt.