Ett nytt sätt att förstå psykisk hälsa.
Ett enkelt sätt.

I en tid av ökad oro gör vi det enklare för människor att förstå sitt inre och hur vi kan stärka vårt inre välbefinnande.

Utmaning: Förklara psykisk hälsa så att alla förstår.

Lösning: Vår digitala utbildning på 25 minuter.

Vi drivs av visionen att alla ska känna sig själva bättre och förstå hur ens känslor påverkar hur vi mår i slutändan. För att nå dit tror vi att det behövs ett nytt sätt att förklara och prata om psykisk hälsa. Vår modell ger en ökad kunskap på bara 25 minuter.

Kunskap för alla ledare och medarbetare

Vår modell gör kunskap om psykisk hälsa tillgänglig för alla – oavsett hälsostatus och position inom företaget. 

Genom att erbjuda en proaktiv, kunskapshöjande insats som når varje enskild ledare och medarbetare skapas förutsättningar för en mer långsiktig positiv förändring.

En smart investering som stärker era andra insatser.

Ju tidigare en insats sker och ju fler den når, desto bättre effekt har investeringen.*

Vår utbildning ger en ökad kunskap och bred grundförståelse om psykisk hälsa. Ni låser inte upp er till någon specifik metod utan får istället verktyg och förkunskaper för att förstärka och se ytterligare effekt av era befintliga hälsosatsningar.

*Preventiva insatser ger 5 gånger värdet av investeringen. Källa: Deloitte LPP, Mental health and employers: The case for investment – pandemic and beyond.

Våra utbildningar

Utbildning för alla medarbetare

Utbildning för ledare och HR

Utbildning för ledningsgrupp

Vi garanterar resultat

Utdrag från vår senaste effektrapport:

87%

Ökad förståelse om hur vi fungerar på insidan

97%

Ökad kunskap om vad som ger stärkt motståndskraft mot psykisk ohälsa

97%

Ökad kunskap om hur man kan stötta någon i sin närhet

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss


Eller hör av dig direkt till en av våra experter

Joakim Blomqvist

Leg. psykolog, VD

Några av de kunder som har stärkt sitt proaktiva arbete

Fakta, frågor och svar

Ja, Insightgaps utbildning är baserad på aktuell forskning inom psykologi och förhåller sig till beprövade metoder och strategier. Förutom egen expertis har Insightgap även format ett advisory board bestående av  utomstående experter som har gett sin input och samtycke till utbildningens innehåll. 

Insightgaps utbildning för alla medarbetare kostar 590 kr per medarbetare med en minimidebitering på 5 900 kr (inkl uppstart, utrullning, diskussionsunderlag och resultatrapport).

Utöver den digitala utbildningen för medarbetare kan vi också erbjuda utbildning och föreläsningar för ledare, HR och ledningsgrupp. Kontakta oss om ni önskar förslag på upplägg och prisuppgift. 

När ni köper utbildningen så ingår åtkomst till den och tillhörande övning under ett helt år. Genom detta finns den alltid tillgänglig när behov uppstår.

Insightgaps utbildning är en förebyggande insats som syftar till att höja förståelsen och medvetenheten om psykisk hälsa och ohälsa. Den ger dels en förståelse för hur vi fungerar på insidan men också kunskap om hur olika metoder fungerar. Detta gör att det dels kan bli enklare att föra ett konstruktivt samtal om individers mående, att individer bättre förstår syftet med olika insatser och därmed också lättare kan ta till sig de insatser som erbjuds. 

Utbildningen fokuserar på förståelse och är inte låst till någon viss metod, behandlingsform eller terapi.

Ja, utbildningen har visat sig göra det lättare att lyfta frågor om medarbetares psykiska hälsa och nå konstruktiva samtal gällande stress, oro och andra obekväma känslor. Med en gemensam förståelse och ett gemensamt språk så blir det enklare att resonera om olika hälsofaktorer och särskilja på det som kan kopplas till arbetet och det som inte är arbetsrelaterat. 

Att använda Insightgaps utbildning visar att ni som arbetsgivare gör en aktiv insats för att stärka medarbetarnas motståndskraft mot psykisk ohälsa. Det är också en styrka att alla medarbetare har fått samma grundförståelse för vad psykisk hälsa är. Det bidrar till att skapa en kultur där man kan söka stöd i tid, snarare än att vänta tills ohälsa uppstått.

Ja, en utbildning om psykisk hälsa kan vara till nytta för anställda som redan lider av psykiska hälsoproblem. Utbildningen kan ge dem ökad förståelse för det de upplever och ökad insikt i hur olika verktyg och metoder fungerar. Den kan också bidra genom att skapa ett gemensamt språk runt hälsa och ohälsa. Insightgaps utbildning ska dock ses som en förebyggande insats och ersätter inte psykolgisk behandling. 

Sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige. Bakom de höga sjuktalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora kostnader. Enligt Skandias nya rapport Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar uppgår kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 71 miljarder kronor för 2022.

Siffrorna visar också att samhällskostnaden av psykisk ohälsa gradvis har ökat i Sverige över tid, från 29,2 miljarder kronor år 2015 till 32,6 miljarder under 2022.

Genom att minska alla sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa med en tredjedel skulle vi som samhälle spara hela 10 miljarder kronor.

Källa: https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2023/71-miljarder-notan-for-langre-sjukskrivningar/

Tack för att du vill lyfta samtalet om psykisk hälsa på arbetsplatsen!

Fyll i formuläret så skickar vi metodmaterialet till dig direkt.