Gör det enklare att agera tidigt

Insightgap är verktyget som hjälper ledare, HR och medarbetare att proaktivt arbeta för ett ökat välbefinnande och minskad psykisk ohälsa.

Stärk medarbetare med Insightgap

Genom att hjälpa medarbetare att tidigt adressera de känslor som är förknippade med jobbiga situationer bidrar vi till att bryta de negativa spiraler som leder till stress, konflikter, sjukskrivningar och psykisk ohälsa.

Symptom av ett reaktivt förhållningssätt

Ställ om till ett förebyggande förhållningssätt

Innovationspriser

Jag vill veta mer

Hör av dig idag så berättar vi mer om vårt erbjudande och hur det kan stärka individerna i er organisation.

Om oss

Vi verkar för en ökad balans och hållbarhet hos individer, företag och samhälle. Genom att göra det enklare att adressera det som är obekvämt och jobbigt öppnar vi dörren till ett mer tillåtande klimat där människor kan växa och få stöd i utmanande situationer.

Kontakt

Insightgap Psychology AB
Storgatan 54
903 26 Umeå
© Insightgap Psychology AB