För din trygghet

 • Vi sparar inte de uppgifter du uppger i utbildningens övning.
 • Vi använder ingen spårningskod från annonsplattformar
 • Du hittar mer information om de uppgifter vi behandlar och dina rättigheter kopplat till det i vår personuppgiftspolicy här nedan.

  Insightgap Psychology – Personuppgiftspolicy

  Insightgap Psychology AB, Orgnr: 559224-0369.
  Post: Insightgap Psychology AB, Storgatan 54, 903 26 Umeå
  E-post: [email protected]

  Insightgap Psychology AB respekterar din personliga integritet och arbetar enligt högt ställda krav för att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Insightgap Psychology AB samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder vår digitala utbildning (“Tjänsten”). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  Insightgap Psychology AB är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i Tjänsten. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

  Genom att använda Tjänsten, accepterar du denna dataskyddspolicy och att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs nedan. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder Tjänsten.

  UPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

  Följande uppgifter samlas in och behandlas av Insightgap Psychology AB i samband med att du använder Tjänsten:

  Personuppgifter

  • Person- och kontaktinformation. När du skapar ett användarkonto i Tjänsten behöver du ange kontaktinformation i form av din e-postadress.
  • Information i Tjänsten som du väljer att dela med oss, t.ex. en sammanställning av inmatad data för överföring till dig via e-post.

  Teknisk data och användning

  • Teknisk data. När du använder Tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel språk, typ av webbläsare och versionen på denna, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök.
  • Statistik över användning. När du använder Tjänsten samlas information om vilka delar av utbildningen som besökts och om något fel uppstod vid registrering.

  HUR DINA UPPGIFTER ANVÄNDS

  Dina personuppgifter används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Tjänsten.

  • För att tillhandahålla Tjänsten. Din kontaktinformation kommer att behandlas för att administrera ditt konto och för att kunna tillhandahålla dig Tjänsten.
  • För att kommunicera med dig. Din kontaktinformation kan komma att användas för att skicka notifieringar och meddelanden till dig.
  • För att tillhandahålla kundtjänst. Din kontaktinformation kan komma att användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsten.
  • För att utveckla och förbättra Tjänsten. Teknisk data och aggregerad användarstatistik kan komma att användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Tjänsten och användarupplevelsen.

  SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

  De uppgifter du anger i Tjänstens övningsdel lagras lokalt i webbläsaren på din dator/enhet. Du kan välja att spara uppgifterna du anger i övningsdelen genom att de skickas till en e-postadress du anger. I sådant fall kommer uppgifterna överföras från din dator/enhet till vår leverantör för e-postutskick för att utföra önskad leverans. Uppgifterna lagras endast så länge som krävs för att säkerställa e-postleveransen och som högst fem dagar.

  Din person- och kontaktinformation i Tjänsten sparas så länge som du har kvar ditt konto vilket styrs av det avtal som din arbetsgivare eller organisation har träffat med oss. Om du inte har använt ditt konto på 365 dagar kommer det att raderas från Tjänsten, tillsammans med din person- och kontaktinformation.

  UPPGIFTER SOM DELAS MED ANDRA

  Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller delas med företag som levererar utvalda tjänster till Insightgap Psychology AB, så som hostingleverantörer för webbhotell och e-post. Insightgap Psychology AB ansvarar för att personuppgiftsbiträdesavtal tecknats med dessa leverantörer. Uppgifterna som delas används endast i syfte att uppfylla leverantörens tjänst till Insightgap Psychology och dig som användare av Tjänsten.

  DATABEHANDLING

  Insightgap Psychology AB arbetar aktivt för att skapa en trygg tjänst där så lite data från användare som möjligt behandlas och lagras av oss.  Vi använder kryptering vid all kommunikation för att skydda den data som skickas. Om data överförs eller behandlas i land utanför EU/EES sker det endast när vi kan säkerställa att det görs med tillförlitlig säkerhet och i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

  DINA RÄTTIGHETER

  Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och styra hur dina personuppgifter behandlas av Insightgap Psychology AB. Här nedanför följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

  • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste Insightgap Psychology AB antingen visa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.
  • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en gratis kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att rätta uppgifter. Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.
  • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills oriktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.
  • Rätt till skadestånd. Du har rätt att begära ersättning om du har lidit skada till följd av att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot lag.
  • Det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Det kan bland annat finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att spärra eller radera dina uppgifter. Om dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och inget annat.

  DU KAN ALLTID KONTAKTA OSS

  Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] .

  KLAGOMÅL

  Du har rätt att kontakta och klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.