Personuppgiftspolicy

Insightgap Psychology AB, Orgnr: 559224-0369.
Post: Insightgap Psychology AB, Storgatan 54, 903 26 Umeå
E-post: [email protected]

Vi värdesätter din integritet och åtar oss att skydda dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, och skyddar information om dig i samband med vår webbplats (”Webbplatsen”, insightgap.com) och vår digitala utbildning (”Tjänsten”, insightgap.app). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Insamling av Personuppgifter

Via Webbplatsen

När du besöker vår webbplats, kan vi samla in information som automatiskt delas av din enhet, såsom din IP-adress och information genom cookies och liknande tekniker. Vi kan även samla in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller genom kontaktformulär, såsom ditt namn och din e-postadress, för att kunna svara på förfrågningar eller skicka nyhetsbrev.

Via Tjänsten

Insamling av personuppgifter i Tjänsten görs i enlighet med det Databehandlingsavtal som tecknats med respektive kund. För att använda vår digitala tjänst (insightgap.app), behöver användaren registrera sig med en e-postadress som är kopplad organisationen eller annan e-postadress som angivits av kunden.
Vid användning av tjänsten kan vi samla in information som automatiskt delas av användarens enhet för att analysera hur tjänsten används.

Användning av personuppgifter

På Webbplatsen

De personuppgifter vi samlar in via vår webbplats används för att ge information som efterfrågas, kundsupport, för analys av användningen av webbplatsen samt för marknadsföringsändamål.

I Tjänsten

De personuppgifter som samlas in genom vår digitala tjänst används för att tillhandahålla tjänsten till användaren i enlighet med det avtal som tecknats med kunden. Information om användning av tjänsten används för att kontinuerligt förbättra tjänsten. Personuppgifter och användningsdata som inhämtas i Tjänsten används inte för marknadsföringsändamål.

Delning av personuppgifter

För att effektivt kunna erbjuda våra tjänster är det ibland nödvändigt att dela specifik information med noga utvalda partners, däribland leverantörer av IT-infrastruktur, ekonomisystem och kommunikationstjänster. Vi ansvarar för att alla personuppgifter som behandlas av oss, inklusive de som delas med våra partners, hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar. Det innebär att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och att vi endast delar den information som är nödvändig för att dessa partners ska kunna utföra sina avtalade tjänster.

Databehandling och säkerhet

Vi eftersträvar att behandla personuppgifter inom EU/EES. I de fall överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES blir nödvändig, vidtar vi juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder för att säkerställa skyddet av dessa uppgifter.
För överföringar till USA väljer vi i första hand leverantörer som är certifierade medlemmar i EU-US Data Privacy Framework, vilket säkerställer att de följer EU:s krav på dataskydd. När en leverantör inte omfattas av detta ramverk, förlitar vi oss på andra robusta skyddsåtgärder, såsom dataskyddsavtal, kryptering och pseudonymisering. Vår strategi för dataskydd innefattar kontinuerlig översyn och anpassning av våra processer och samarbeten för att säkerställa att de överensstämmer med gällande dataskyddslagar och upprätthåller högsta möjliga skyddsnivå för dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till, rättelse av, och radering av dina personuppgifter. Du kan även invända mot viss behandling av dina uppgifter och begära begränsning av behandlingen. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via [email protected]. Om du är missnöjd med, eller har synpunkter på, hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera informationen beroende på nya lagkrav och hur vi behandlar personuppgifter. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Den senaste revideringen gjordes februari 2024.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Insightgap Psychology AB, Orgnr: 559224-0369.
Post: Insightgap Psychology AB, Storgatan 54, 903 26 Umeå
E-post: [email protected]

Tack för att du vill lyfta samtalet om psykisk hälsa på arbetsplatsen!

Fyll i formuläret så skickar vi metodmaterialet till dig direkt.