Vi gör
psykisk hälsa enklare att förstå

I en tid av ökad oro gör vi det enklare för människor att förstå sitt inre och hur de kan stärka sitt inre välbefinnande.

Därför behöver vi en ökad kunskap om vår psykiska hälsa

Kunskap om psykisk hälsa enkelt förpackad

Allt för länge har kunskapen om vår psykiska hälsa varit låst till böcker och akademiska rapporter. Med Insightgap-modellen har vi skapat ett visuellt ramverk som gör kunskapen direkt och lättförståelig.

Resultat av vår utbildning

Erbjudande till företag och organisationer

Psykisk hälsa eller ohälsa är en allt mer central fråga i många organisationer. Det är lätt att se att vi bör lägga mer resurser innan människor får problem. Men hur gör man det?

En proaktiv insats
Insightgap erbjuder en unik digital utbildning som ger ett snabbt kunskapslyft för hela arbetslag. Genom film och ett visuellt ramverk förklaras viktiga psykologiska koncept på exceptionellt kort tid. Genom att erbjuda denna utbildning så tar ni ett första steg till att öka medvetenheten och förmågan om att prata om det som annars kan vara svårt.

Insightgaps digitala utbildning om psykisk hälsa / inre välmående

Innovationspriser

Jag vill veta mer

Hör av dig idag så berättar vi mer om vårt erbjudande och hur det kan stärka individerna i er organisation.

Om oss

Vi vill bidra till en värld där alla förstår sitt inre och sin psykiska hälsa. Genom att tillgängliggöra psykologisk kunskap verkar vi för en ökad balans och hållbarhet hos individer, företag och samhälle.

Kontakt

Insightgap Psychology AB
Storgatan 54
903 26 Umeå
© Insightgap Psychology AB