Välkommen till en värld där psykisk hälsa är lättare att förstå

Utmaningen

Att överbrygga insiktsgapet

Trots att miljoner av människor lider av stress, ångest och nedstämdhet är det få som förstår mekanismerna bakom sin mentala hälsa. För att skapa förändring vill vi överbrygga gapet mellan aktuell forskning och människors förståelse.

Vår lösning

En visuell förklaringsmodell

Med vår visuella förklaringsmodell har vi lyckats göra komplex psykologisk kunskap mycket enklare att förstå och ta till sig.

Animerad film

Vi tillgängliggör viktig psykologisk kunskap på ett nytt sätt. Bl.a. producerar vi nu en animerad film som introducerar Insightgaps visuella förklaringsmodell och ger en ny förståelse av människans emotionella system och mekanismerna bakom psykisk hälsa.

Workshop

En kick-start i förståelse av varför vi mår som vi gör och hur vi kan hitta vår egen väg till ökad mental hälsa. I vår 2 x 45 minuters föreläsning & workshop ger vi er en introduktion och konkreta verktyg för att stärka individens känsla och möjlighet till ett ökat mentalt välbefinnande.

Digital utbildning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

En ny förklaringsmodell som gör skillnad

Med vår visuella förklaringsmodell kan vi på enkelt och effektivt sätt leverera insikter som ökar människors självkännedom och förmåga att skapa en positiv inre förändring.

Våra utvärderingar visar att de som tagit del av vår förklaringsmodell har fått:

  1. En ökad förståelse för vad som påverkar deras mående
  2. En ökad tilltro till sin egen förmåga att påverka sitt mående
  3. En ökad motivation att vilja komma igång med ett förändringsarbete

Föreläsning och workshop

Med vår föreläsning gör vi det enklare för företag och organisationer att hjälpa sina anställda att förstå och förbättra sin mentala hälsa och sitt välbefinnande.

Animerad film

Snart släpper vi den animerade filmen, Mental Health Explained, som bygger på vår förklaringsmodell. Genom att sprida filmen online vill vi hjälpa människor världen över att nå viktiga insikter om sin mental hälsa.

Digital utbildning

Snart kommer vi att lansera en
digital utbildning som bygger på vår förklaringsmodell. Med utbildningen gör vi det enklare att komma igång med ett förändringsarbete som leder till en bättre mental hälsa.

Innovationspriser

Historien bakom vår förklaringsmodell

Lär känna teamets drivkrafter

Caroline
Jönsson

En psykolog och professionell fotbollsspelare som brinner för att stärka individer, lag och ledningar.

Joakim Blomqvist

En psykolog och meditationslärare som letar efter nya sätt att utbilda om välbefinnande och mental hälsa.

Simon
Hedberg

En teknik- och marknadsförings-specialist som hittade ett budskap som han känner måste delas.

Insightgap_Jesper_Blomqvist_7092__sq

Jesper
Blomqvist

Ett tidigare fotbollsproffs som vill hjälpa till att sprida kunskap om mental hälsa både på och utanför planen

With new understanding
comes new hope

© 2019 - Insightgap Psychology | All rights reserved

Ta del av vår föreläsning och workshop

För vem

Vår föreläsning är utvecklad för att passa alla typer av grupper, företag och organisationer.

Upplägg

2 x 45 minuters föreläsning där deltagarna under den första delen får möjlighet att lära sig mer om hur vårt känslomässiga system påverkar vår mentala hälsa. Under den andra delen får deltagarna hjälp med att förstå hur de kan ta lära sig att bättre hantera sitt känslomässiga system och ta steg mot en bättre mental hälsa

Caroline Jönsson eller Joakim Blomqvist guidar er till viktiga psykologiska insikter

Intresseanmälan

Håll mig uppdaterad

Sätt att hantera stress och oro

Vårt samhälle prövas just nu hårt av utmaningarna runt COVID-19 och vi ser ett ökat behov av att kunna förstå och hantera känslor av stress och oro. Vi erbjuder nu vår utbildning helt digitalt med stöd för många anslutna via distans. Ta gärna kontakt med oss för ett lämpligt upplägg för er organisation. Ta hand om er!

/Teamet på Insightgap Psychology